Сурагчийн нэг өдөр

Багш нарын баярыг тохиолдуулан суралцагчид сургалт, хүмүүжлийн үйл ажиллагааг хариуцан “Сурагчийн нэг өдөр” арга хэмжээг зохион байгууллаа. Уг үйл ажиллагааны хүрээнд сурагчид багш нарынхаа оронд багш болж, багшийн хөдөлмөрийн жаргал, зовлонг биеэрээ мэдэрч, сурагч нэг бүрээ хөгжүүлэх нь амаргүй хөдөлмөр болохыг ухаарсан ухаарал, багшаа хайрласан, багшаараа бахархсан бахархал талархалын өдөр болгон тэмдэглэв.

сургалтын алба

математик

нягтлан

en_USEnglish