Мэдээлэл

Урлаг заал ашиглалтанд орлоо

Мужааны багш Батжаргал, Гэсэр болон бусад ажилчидын ур ухаан хөдөлмөр шингэсэн урлаг заал маань бэлэн боллоо