Үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан хамгаалалт боллоо

2020-2021 оны хичээлийн жилийн мэргэжлийн ангиудын суралцагчид ахуй нэгж дээр дадлагажлаа. Тайлангийн нэгдсэн хуралд сургуулийн удирдлагууд, мэргэжлийн багш нар оролцлоо. Дадлага  хамгаалалтнд тогооч, үсчин, гоо сайхан, цахилгаан, гагнуур, сантехник, эх бэлтгэлын ангиуд тус үйлдвэрлэлийн дадлага үр дүнтэй, чанартай, сайн дадлагажсан нь тайлангийн хурлаас харагдаж байна.