Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудад МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧЛАХ өдрүүд өрнүүллээ

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургууль болох 79-р дунд сургууль, 85-р дунд сургууль, 87-р дунд сургууль, 102-р дунд сургууль, 120-р дунд сургууль, 126-р дунд сургууль, 127-р дунд сургууль, 133-р дунд сургууль, 148-р дунд сургуулийн нийт 850 гаруй сурагчдад МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ-н талаарх мэдээллийг хүргэж танилцуулга хийлээ. Хамтран ажилласан дээрх сургуулиудын хамт олонд талархснаа илэрхийлье.

mnMongolian