Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулиудад МЭРГЭЖИЛ СУРТАЛЧЛАХ өдрүүд үргэлжилж байна

Нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн Ерөнхий боловсролын сургуулийн 1290 гаруй сурагчдад Мэргэжлийн боловсролын талаарх мэдээлэл танилцуулга хийлээ. Хамтран ажилласан 14 дүгээр дунд сургууль 30 дугаар дунд сургууль 44 дүгээр дунд сургууль 53 дугаар дунд сургууль 55 дугаар дунд сургууль 69 дүгээр сургууль 92 дугаар дунд сургууль, 142 дугаар сургууль, 158 дугаар сургуулийн хамт олонд талархал илэрхийлье.

mnMongolian