ЗГ: Монгол хэл, бичгийн шалгалт авахгүй

Төгсөх сурагчид болон их, дээд сургууль, коллежид элсэгчдээс монгол хэлбичгийн шалгалт авахгүй байхаар өнөөдрийн Засгийн газрын хуралдаанаар шийдвэрлэжээ.

Элсэлтийн ерөнхий шалгалт өгөх 18-аас доош насныхныг дархлаажуулалтад хамруулах боломжийг судалж, холбогдох арга хэмжээ авахыг салбарын сайд нарт даалгав.

Эх сурвалж: https://gogo.mn/r/4je7k

mnMongolian