Видео хичээл бэлдэж буй байдал.

2020-2021 оны хичээлийн жилд сурагчдад хичээлийг илүү хүртээмжтэй байдлаар үзүүлэхийн тулд бид хичээлүүдийг видео хэлбэрээр оруулсаар байна.

mnMongolian