2020-2021 оны хичээлийн жилийн ЭЛСЭЛТЭЭ цахимаар авч эхлэлээ.

БАРИЛГА ТЕХНОЛОГИЙН КОЛЛЕЖ нь шинэ төрлийн ковид19 төрлийн вирусээс шалтгаалан засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй өндөржүүлсэн бэлэн байдлын хүрээнд 2020-2021 оны хичээлийн жилийн ЭЛСЭЛТЭЭ цахим хэлбэрээр авч эхлэлээ. Тус сургуулийн http://www.ctc.edu.mn сайтруу нэвтрэн орж бүртгүүлэх боломжтой боллоо.

 

mnMongolian